دسته بندی ها

شلیل(قربانی)

وضعیت:
موجود
شرایط عمده:
برای سفارشات بیش از 10 عدد به مبلغ 18000 تومان
قیمت روی کالا:
25,000 تومان
قیمت فروش:
20,000
تومان
تعداد:

100