دسته بندی ها

هلو(قربانی)

وضعیت:
موجود
شرایط عمده:
برای سفارشات بیش از 10 عدد به مبلغ 20000 تومان
قیمت روی کالا:
30,000 تومان
قیمت فروش:
25,000
تومان
تعداد:

60