دسته بندی ها

موز(قربانی)

وضعیت:
موجود
شرایط عمده:
برای سفارشات بیش از 10 عدد به مبلغ 45000 تومان
قیمت روی کالا:
60,000 تومان
قیمت فروش:
50,000
تومان
تعداد:

90